به مناسبت هفته سلامت هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در روز سه شنبه مورخ 95/02/07 مسابقه ای برای بیماران دیابتی در دو گروه بانوان و آقایان در سالن ورزشی انجمن کلیوی زنجان در دو رشته تنیس روی میز و دارت برگزار کرد.در پایان جوائزی با حضور آقای طهماسبی رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا به نفرات بر گزیده اهداء گردید.

همچنین به همین مناسبت هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا با حضور در نمایشگاه هفته سلامت و دایر کردن غرفه به مدت دو روز مورخ های 95/02/05و 95/02/06 به معرفی فعالیت ها و عملکردها و توانمندی بیماران در رشته های ورزشی مربوطه پرداخت.