هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا با عنایت به فرا رسیدن روز جهانی قدس و لزوم حضور پرشور و گسترده جامعه ورزش در این راهپیمایی باشکوه به همراه اداره کل ورزش و جوانان و اعضای محترم هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا،ورزشکاران و قهرمانان در روز جمعه مورخ 95/04/11 جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین در این راهپیمایی حضور بهم رسانیدند.