هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان زنجان اولین همایش خود را به مناسبت بیستمین سال تاسیس بیماران خاص و پیوند اعضا در روز جمعه مورخ 95/02/17 با حضور 150 نفر از بیماران در قالب اردوی ورزشی فرهنگی و آموزشی برگزار کرد.

آقای محمدرضا طهماسبی رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان زنجان در جمع بیماران با اشاره به این که حضور بیماران می تواند عامل تشویقی برای برگزاری برنامه های بهتر باشد، گفت: در تقویم سال جاری 8 همایش ورزشی گنجانده شده است که تلاش می کنیم با برگزاری این همایش ها از حمایت های فدراسیون ورزشی برخوردار شویم.

همچنین در این همایش یک دوره مسابقات ورزشی نیز بین بیماران در دو گروه بانوان و آقایان در رشته های ورزشی دورفت و برگشت،دارت و شطرنج برگزار شد که در پایان به نفرات برگزیده جوائزی اهداء گردید.