در ابتدای نشست خانم دکتر هاشمی رئیس فدراسیون پیرامون رشد فعالیت های فدراسیون و حضور بیشتر در میادین مسابقات نسبت به سایر فدراسیون ها، طرح آموزشی یکصد منطقه بیماری دیابت و ترغیب پزشکان به تو صیه بیماران جهت فعالیت های ورزشی و رقابت سالم و رو به رشد هیئت های استان ها صحبت کردند. سپس خانم دکتر فرهادی زاد دبیر فدراسیون نیز ضمن توصیه های لازم در خصوص آماده سازی بیشتر بیماران برای حضور در مسابقات، برگزاری سمینارها و جلسات ادواری منطقه ای هیئت ها، تلاش برای کاهش سرانه بیمه ورزشی بیماران، استفاده از وام ضروری ورزشی با تعامل مدیران بانک ها و معیارهای ارزیابی و رتبه بندی سالانه هیئت ها صحبت کردند و گزارش کوتاهی از فعالیت های فدراسیون را ارائه و پیشنهاداتی را مطرح نمودند.
در این گرد همایی آقای طهماسبی رئیس هیئت استان زنجان نیز ضمن تبریک توفیقات کسب شده برای فدراسیون به دو هدف  اصلی دستور کار هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان زنجان و ماموریت اولیه آن برای بازگشت توانمندی و اعتماد به نفس از دست رفته بیماران با فعالیت های ورزشی و اردو های جمعی و چشم انداز تدوین و اجرای برنامه های آموزشی، پیشگیری و فرهنگی و ایجاد ارتباط عاطفی با مردم با درک متقابل نیازها با هدف گذاری مشخص کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از امکانات موجود در ساختمان فعلی انجمن خیریه بیماران کلیوی اشاره و گزارش کوتاهی را در خصوص کسب رتبه یازدهم در ارزیابی سال 94 فدراسیون در طول 4 ماه از تحویل هیئت، فعال سازی 6 هیئت شهرستان ها، کسب مقام سوم و چهارم مسابقات قهرمانی کشوری بدمینتون در منطقه آزاد کیش مردادماه سال جاری،راه اندازی سایت ویژه هیئت، معرفی مسئول iT و آموزشی هیئت و اعلام آمادگی میزبانی آموزش مربیگری بدمینتون و مسابقات طبق تقویم سال و سایر فعالیت ها ارائه و پیشنهاداتی در خصوص ایجاد کانال تلگرام فدراسیون برای دسترسی سریع و تبادل فعالیت ها، ارتباط بیشتر با مدیران عالی رتبه دولتی و استفاده از امکانات و امتیازات آنان، وارزیابی بخش اداری هیئت ها مطرح کردند.
که پس از صرف نهار و نماز دور دوم نشست از ساعت 2 بعد از ظهر با گزارش تکمیلی توسط آقای شیخی فرد مسئول امور مسابقات فدراسیون پیرامون حضور در مسابقات تدارکاتی کشور اسپانیا، شناسایی و معرفی ورزشکاران با استعداد در رشته های مجاز پیوند اعضا، مشخص شدن شرکت یک بیمار در یک یا چند رشته ورزشی در مسابقات،نحوه ثبت نام برای آمادگی به مسابقات از طریق سایت عضویت فدراسیون، رعایت زمان بندی اعلام شده جهت ثبت نام در مسابقات با سرپرستی هر رشته مربوط و افت و خیزها و موفقیت های مسابقات مردادماه سال 95 پیوند اعضا در جزیره کیش ارائه شد.
در پایان مقرر گردید که نسبت به تشکیل جلسات هم اندیشی دوره ای استان های هم جوار با مرکزیت یک استان توسط فدراسیون مشخص و اعلام گردد.