در این جلسه که آقای دکتر محرمی رئیس هیئت والیبال نیز حضور داشتند. آقای طهماسبی رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان ابتدا پیرامون اهداف و برنامه ریزی هیئت ورزش بیماران خاص و یکنواخت کردن برنامه ها بر اساس خط مشی و چشم انداز فدراسیون و تشکیل اعضای هیئت رئیسه شهرستان از جمع ورزشکاران علاقمند و خیرخواه مطالبی را بیان کردند و بر ضرورت برگزاری اردوهای فرهنگی ورزشی در جهت شناسائی بیماران توانمند و علاقمند به رشته های واجد شرایط و آماد سازی آنان برای مسابقات سالیانه کشوری تاکید کردند و برگزاری اردوهای ورزشی و مسابقات جمعی را یک حرکت تاثیر گذار برای ارتباط بیماران با یک دیگر و مردم دانستند.
سپس آقای بدری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خدابنده با اعلام آمادگی همه جانبه در برنامه ریز ی ها با استفاده از امکانات در دسترس اداره ورزش و جوانان شهرستان، فعال سازی بیماران را با تمرینات ورزشی در کنار رفع سایر نیازهای درمانی و معیشتی یک اقدام خیرخواهانه و ارزنده اجتماعی و معنوی ذکر کردند.
در پایان آقای ولی اله شیری یکی از پیشکسوتان ورزشی با ابلاغ آقای طهماسبی رئیس هیئت استان زنجان به سمت رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا شهرستان خدابنده معرفی شد.