که در پایان از گروه آقایان فریدون عطرچی مقام اول و مجتبی عزیزی مقام دوم و عباس رضایی مقام سوم و در گروه خانم ها عشرت قلیزاده مقام اول رقیه احمدی مقام دوم و مهناز قاسمی مقام سوم را کسب کردند. در پایان به نفرات اول تا سوم طبق گزارش پیوستی لوح تقدیر و جوایزی به رسم یادبود اهداء گردید.

شایان ذکر است که مسابقات به صورت 20 تیر و امتیاز نهایی 200 بوده که امتیازهای کسب شده بر این مبنا می باشد.