در ابتدای جلسه هر یک از حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با موضوع جلسه در راستای اجرای مطلوب و تاثیر گذار  همایش فوق برای آشنایی بیشتر بیماران خاص و پیوند اعضا و تاثیرات آموزش بهداشت روان در سلامتی روح و روان خانواده ها ارائه و مقرر گردید که این همایش با میزبانی هیئت استان با همکاری معاونت فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل ورزش و جوانان استان با یک همایش پیاده روی صبحگاهی و اجرای مراسم در یکی از سالن های واجد شرایط زنجان با سخنرانی پزشکان و کارشناسان مربوط درصبحگاه روز یکشنبه مورخ 18/07/95 برگزار گردد. مقرر شد نحوه اجرای همایش طی جلسه ای با نمایندگان و مسئولین سازمان های فوق در خصوص نحوه همکاری، نتیجه گیری و کلیات برنامه اجرائی مراسم به فدراسیون اعلام شود.