در ادامه آقای مهندس امیدی رئیس هیئت وزنه برداری استان و عضو معتمدین و فعال در بخش کمیته فرهنگی ورزشی هیئت در رایزنی و پیگیری خود از فعالیت های گسترده و قابل تحسین هیئت در بخش های فرهنگی ورزشی و توفیقات به دست آمده در ارتباط نزدیک و صمیمی با خیّرین به اجمال صحبت کردند.سپس آقای دکتر علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری کشور خدمات و کسب موفقیت های انجام گرفته با چشم انداز رو به رشد در هیئت استان را قابل تحسین دانستند و برای همه خدمتگزاران درد آشنای هیئت و خیّرین استان آرزوی توفیق بیشتر در جهت حمایت بیماران دردمند و تلاش در حفظ سلامتی مرم کردند و برای هرگونه همکاری در جهت ارتقای برنامه های ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای استان از طریق ارتباط با وزارت ورزش و جوانان، بهزیستی و سایر دستگاه های مرتبط شخصا اعلام آمادگی کردند.سایر مهمانان نیز به نوبه خود برای همیاری و همکاری در بخش حمایتی هیئت ورزش استان زنجان به عنوان عضو افتخاری اعلام آمادگی کردند.

در پایان جلسه، مهمانان ضمن بازدید از امکانات سالن ورزشی اختصاصی انجمن و کسب اطلاع از نحوه استفاده بیماران خاص و پیوند اعضاء بازدید و عکس دسته جمعی یادگاری گرفتند وآقای دکتر باقری نائب رئیس فدراسیون ورزش وزنه برداری کشور و بومی زنجان و آقای محمد نصیری اسطوره ورزش وزنه برداری ایران و جهان به عنوان نمایندگان افتخاری هیئت استان در جامعه ورزشی کشور انتخاب شدند.