1-برآورده کردن انتظارات مربوط به انعکاس خبری فعالیت همه هیئت ها در طول سال با اولویت لازم و فارغ از اسرار و ارتباط به طوری که همه مسئولین هیئت ها و قهرمان ورزشی بتوانند جهت انعکاس فعالیت و معرفی  برنامه ها و اهداف حضور پیدا کنند.

2-اولویت حضور هیئت ها در برنامه ی ورزشی صداوسیما بر اساس شاخص های سازمان و درخواست هیئت ها به اداره ورزش و جوانان  به عنوان  مرجع تشخیص و ارجاع به صداوسیما.

3-سعی شود کسانی که در برنامه ورزشی صداوسیما حضور پیدا می کنند از اساتید و صاحب نظران ورزشی مرتبط با هیئت ها باشد.

4-درخواست همکاری و همیاری هیئت های مرتبط با رشته های خاص با هیئت های ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضاء.

5-انتقاد تفاهم نامه فی ما بین همکاری سالانه اداره کل و ورزش و جوانان با صدا و سیما و اعلام نتیجه به هیئت ها.