هیئت ورزش بیماران خاص برای ارتقاء سلامت و ایجاد نشاط اجتماعی بیماران خاص و پیوند اعضا به همراه اعضای خانواده هر هفته روزهای زوج از ساعت 7 الی 8 صبح با مشارکت شهرداری استان زنجان ورزش صبحگاهی برگزار میکند.