در این مراسم که با نصب پلاکاردهای حاوی شعارهای بهداشتی ورزشی در مسیر پیاده روی از سوی هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا همراه بود، آقای طهماسبی و اعضا هیئت رئیسه در جایگاه برگزاری مراسم در سینما رو باز گاوازنگ در کنار سایر مسئولین برای قرعه کشی و اهداء جوائز حضور پیدا کردند. و تعدادی از جوائز نیز که  از سوی هیئت با سرمایه گذاری یکی از پیشکسوتان خیر ورزشی تهیه شده بود به قید قرعه به حاضرین اهدا گردید .

و مقرر شد که هیئت ورزش بیماران خاص و پیونداعضا در پیاده روی خانوادگی روز جمعه مورخ 09/07/95 که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار خواهد شد حضور فعال داشته باشد .