گفتنی است از این ورزشکاران و دیگر شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات روز پنجشنبه مورخ 95/12/05 از سوی هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا  تقدیر بعمل آمد.

شایان ذکر است این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان، 27 لغایت 29 بهمن ماه با حضور ورزشکاران دیابتی برگزار شد و سرپرستی تیم اعزامی از زنجان را احد سهامی  بر عهده داشت.