ابتدا آقای طهماسبی رئیس هیئت با ابراز خرسندی از صعود موفقیت آمیز همراه با صحت و سلامت کامل افراد از همه عوامل اجرایی تشکر و قدردانی کردند.

 

سپس آقای محمدی نائب رئیس هیئت گزارش کاملی از برنامه کوهنوردی اعم از اتفاقات و افراد اعزامی به کوهنوردی که با پشتیبانی و همراهی شهرداری زنجان و با مدیریت انجمن کلیوی و اداره ورزش جوانان شهرستان مراغه با همت هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء برای اولین بار در سطح بیماران خاص و پیوند اعضاء انجام شده بود، ارائه گردید و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

 

1- مقرر گردید که صبح روز چهارشنبه از ساعت 7 تا 8 در مجموعه فرهنگی اجتماعی شهرداری همایش ورزش صبحگاهی با اطلاع رسانی قبلی برگزار گردد.

 

2- مقرر گردید آقای اسرافیل محمدی نائب رئیس هیئت با گزارش کامل به نمایندگی در گردهمایی دبیران شرکت نمایند.

 

3- مقرر گردید که آقای محمدی نسبت به پیشنهاد اعلام آمادگی هیئت زنجان جهت برگزاری یک دوره همایش کوهنوردی متشکل از بیماران خاص کشور در زنجان در شهریور ماه سال جاری اقدام نمایند.

 

4- مقرر گردید یک دوره کلاس آموزش پزشکی یک روزه برای بیماران خاص استان در زنجان برگزار شود.

 

5- توصیه لازم به بیماران دیابتی حاضر در جلسه در خصوص همکاری و همراهی همه بیماران خاص در چهارچوب اهداف برنامه های ورزشی هیئت باشد تا موجبات دلسردی سایر بیماران خاص نشود.